Staff

Name
Contact
Brief Introduction
Organizational Chart
महागढीमाई नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय |
महागढीमाई नगरपालिकाको GIS नक्सा
Upendra Prasad Yadav
Tara Devi Kanu
Amita Bajracharya
कृष्ण प्रसाद चापागाई
Gadhi Mai Mandir
महागढीमाई नगरपालिकाको लागि कम्प्युटर शिक्षकको आवश्यकक्ता सम्बन्धी सुचना
नगरको विद्यालयहरुको अवस्था, भौतिक संरचना निमार्णको बारेमा अनुगमन गर्दै ।
बजारको ठेक्का बन्दोबस्ती गर्ने सम्बन्धि सूचना
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिवाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धि सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
टिपर खरिद सम्बन्धि सूचना
स्वयंसेवक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना
मितिः२०७५।०३|३२ गते योजना छनोट बजेट सिलिङ्ग वडाहरुमा पठाइएको छ​।
मितिः२०७५।०३|३२ गते योजना छनोट बजेट सिलिङ्ग वडाहरुमा पठाइएको छ​।
करार सेवा पदमा आवश्यक्ता सम्बन्धि सूचना
वाड नं ७ को सूचना
५ दिवसिय नि:शुल्क योग बिज्ञान शिविर
५ दिवसिय नि:शुल्क योग बिज्ञान शिविर
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्यूको स्वागत कार्यक्रम