कर्मचारीहरु

Name
सम्पर्क
संक्षिप्त परिचय
संगठनात्मक स्वरुप
महागढीमाई नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय |
महागढीमाई नगरपालिकाको GIS नक्सा
उपेन्द्र प्रसाद यादव​
तारा देवि कानु
कृष्ण प्रसाद चापागाई
Gadhi Mai Mandir
महागढीमाई नगरपालिकाको लागि कम्प्युटर शिक्षकको आवश्यकक्ता सम्बन्धी सुचना
नगरको विद्यालयहरुको अवस्था, भौतिक संरचना निमार्णको बारेमा अनुगमन गर्दै ।
बजारको ठेक्का बन्दोबस्ती गर्ने सम्बन्धि सूचना
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिवाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धि सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
टिपर खरिद सम्बन्धि सूचना
स्वयंसेवक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना
मितिः२०७५।०३|३२ गते योजना छनोट बजेट सिलिङ्ग वडाहरुमा पठाइएको छ​।
मितिः२०७५।०३|३२ गते योजना छनोट बजेट सिलिङ्ग वडाहरुमा पठाइएको छ​।
करार सेवा पदमा आवश्यक्ता सम्बन्धि सूचना
वाड नं ७ को सूचना
५ दिवसिय नि:शुल्क योग बिज्ञान शिविर
५ दिवसिय नि:शुल्क योग बिज्ञान शिविर
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्यूको स्वागत कार्यक्रम