नयाँ पत्रिका प्रकाशित मिति २०७८।०६।१७- सिलिन्डर को आपूर्ति, वितरण र ढुवानी को लागी बोलपत्र को लागी निमन्त्रणा