अति बिपन्‍न वर्ग तथा सास्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुमा निःशुल्क मिटर जडान कार्यक्रम सम्बन्धमा