कार्यालय भवन निर्माणका लागि निः शुल्क जग्गा उपलब्द गराउने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना।