महागढीमाई नगरपालिका बरियारपुर स्थित १५ शैय्या अस्पतालको नक्सा Review गरिएको।