सूचना तथा समाचार

श्री सम्पूर्ण वडा कार्यालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कलैया,बारा को मिति २०७७।०२।०१ पत्र 

श्री सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु

घरेलु तथा साना उधोग कार्यालय कलैया,बारा को मिति २०७७।०१।२१ पत्र  अनुसार कोभिड-१९ वाट प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरिव तथा आर्थिक रुपमा  बिपन्न  किसानहरु, वडामा दोहोरो नपर्ने गरि ६३ घर परिवार नबढने गरि नामावली यस कार्यालय उपलब्ध गराईदिन हुन अनुरोध छ।– प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

Pages