कम्प्युटर उपरेटर पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना ।