किसान सूचिकरणको लागि सहजकर्ता पदको अन्तरवार्ता सम्बन्दमा।