कोरोना भाईरस बिरुद्धको खोपमा लागि नाम पुर्व दर्ता सम्बन्धमा।