क्षयरोग मुक्त अभियान कार्यक्रम संयोजक पदको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्वन्धि सूचना ।।