गढीमाई मन्दिर परिसर भित्र टिकटक र अन्य कुनै प्रकारको उच्श्रृखल गतिविधि प्रतिबन्ध।