मकै उत्पादन प्रर्वद्धन कार्यक्रम संचालनमा चार्जर स्प्रेयर टंकी, विषादी र प्राङगारिक मल वितरण सम्बन्धि सूचना।