म.ग.न.पा-२ बरियारपुर बजारको पोखरी छेउमा पसल स्थापना र संचालन सम्बन्धि सूचना।