साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नका लागि प्रस्तावना आहवान सम्बन्धि सूचना।