सूपरीवेक्षक र गणक पद को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना।