सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आब्हान। प्रकाशित मिति २०७७।१२।२९ अन्नपूर्ण पोष्‍ट