करारमा कर्मचारी पदपुर्तिका लागि दरखास्त अह्वान सम्बन्धि सूचना ।